Misiunea unei oragnizatii

August 22, 2010 | Categoria Informatii generale | Comenteaza

Misiunea unei organizaţii reprezintă raţiunea de a fi şi de a crea valoare pentru societate, determinând evoluţia organizaţiei în sensul transformării viziunii în realitate. În timp ce viziunea exprimă o stare ideală, posibilă, misiunea exprimă o evoluţie programabilă, bazată pe fapte şi date concrete despre această stare, puternic ancorată în realitatea economică, politică şi socială a firmei.
R. Lynch23 apreciază că „misiunea sintetizează în linii mari direcţiile pe care organizaţia ar trebui să le urmeze în viitor, menţionând pe scurt valorile şi raţionamentele care stau la baza acestora”. Putem spune că, misiunea unei organizaţii ne oferă o imagine de ansamblu asupra ceea ce este organizaţia respectivă şi ce vrea ea să facă pentru societate. Totodată, misiunea permite să se înţeleagă care este motivul existenţei întreprinderii permiţând identificarea principalelor produse şi servicii, a tehnologiilor
utilizate, a grupurilor ţintă de clienţi şi necesităţile acestora, a gamei de servicii şi produse pe care întreprinderea le oferă sau intenţionează să le producă, etc.
Derivată din viziunea întreprinderii, misiunea firmei este, în fapt, un produs al interacţiunii intereselor stakeholderilor interni şi externi firmei.
Misiunea trebuie să asigure armonizarea intereselor divergente uneori ale tuturor stakeholder-ilor şi să determine implicarea lor efectivă şi eficientă în activitatea firmei. Ignorarea unei categorii de stakeholderi poate atrage consecinţe nefavorabile asupra organizaţiei prin pierderea unor angajaţi valoroşi, retragerea capitalului sau sprijinului unor acţionari, etc, toate acestea determinând o prejudiciere a imaginii şi a situaţiei economice a firmei.
Formularea cu claritate şi realism a misiunii organizaţiei constituie modalitatea cea mai sigură de a obţine sprijinul şi implicarea în acţiunile firmei a diferitelor categorii de stakeholderi ai firmei. Astfel, studii efectuate în Statele Unite ale Americii în rândul celor mai performante firme din diverse domenii de activitate demonstrază faptul că rezultatele deosebite obţinute de acestea se datorează în mare parte unei misiuni clare şi realiste care determină cooperarea tuturor grupurilor de interese.
Aceleaşi studii arată că o formulare corectă a misiunii organizaţiei şi o mediatizare corespunzătoare a acesteia în rândul tuturor angajaţilor contribuie la consolidarea mediului intern al întreprinderii prin întărirea climatului organizaţional, stabilirea unei modalităţi unice de alocare a resurselor, identificarea de către fiecare salariat a direcţiei de evoluţie a întreprinderii, defalcarea rezultatelor întregii organizaţii pe unităţi strategice de afaceri, divizii, departamente, compartimente şi chiar posturi.
Totodată, formularea misiunii reprezintă punctul de pornire al demersului strategic permiţând stabilirea obiectivelor şi a strategiei globale a organizaţiei şi defalcarea lor pentru fiecare afacere, funcţiune, departament în parte.
Definirea misiunii unei organizaţii este un proces complex, de lungă durată, care are ca punct de pornire viziunea strategică a fondatorilor ajustată în funcţie de condiţiile mediului extern şi intern al întreprinderii, interesele stakeholderi-lor, cultura organizaţională a firmei, profilulpsihologic şi stilul de conducere adoptat de echipa managerială, etica în afaceri a companiei.

Management strategic CAPITOLUL 3 MISIUNEA ŞI VIZIUNEA

Articol scris de shops4you

Comments

Lasa un comentariu

© Shops 4 You Blog | Toate drepturile rezervate